Nejčastěji kladené otázky

KLIMATIZACE

Jak správně vybrat klimatizaci s odpovídajícím výkonem?

O výběru klimatizace se raději poraďte s odborníkem. Vše se totiž odvíjí nejen od počtu a velikosti klimatizovaných místností, ale také na velikosti a orientaci oken, zastínění oken proti slunci a na dalších faktorech. Chladící výkon se většinou pohybuje okolo rozmezí 60-120 W/m2.

Je možné nainstalovat klimatizaci do jakéhokoliv domu?

Prakticky ano. Současná zařízení jsou lehká a dají se bez problémů nainstalovat i na plastové stěny. Jediným limitujících požadavkem jsou kvalitní a řádné rozvody elektrické energie. Elektrická energie například z naftových generátorů nemusí být dostatečně kvalitní pro klimatizační zařízení s invertorem.

Mohu si klimatizaci nainstalovat sám, nebo je k tomu zapotřebí profesionální technik?

Instalace klimatizace vyžaduje odborné nářadí a přístroje, proto ji musí provést pouze profesionální technik. Zařízení také obsahují chladiva, látky podléhající Kyótskému protokolu. (Legislativa většiny zemí vyžaduje, aby byly klimatizační jednotky instalovány a servisovány pouze oprávněnými osobami.)

Co znamená hodnota SCOP?

Tato hodnota nám vyjadřuje koeficient výkonu topení na 1 kW příkonu (spotřebované elektrické energie). Čím vyšší je tato hodnota, tím účinnější je tepelné čerpadlo. Topný faktor SCOP nových tepelných čerpadel se pohybuje v rozmezí 3,4-5,5, což znamená, že tepelné čerpadlo v průměru spotřebuje 1 kWh elektrické energie na to, aby vyrobilo 3,4-5,5 kWh energie.

Mohu se při používání klimatizace nachladit?

Ne. Nachlazení způsobuje pouze virová nákaza. Ovšem při nesprávném uživání nebo při nesprávné údržbě klimatizace se u vás mohou objevit příznaky podobné nachlazení. Pravidelným servisem udržíte zajistíte čistotu uvnitř klimatizace a zabráníte tak vzniku plísně i bakterií. Ve chvíli, kdy zařízením chladíte, vyvarujte se nastavování příliš nízkých teplot.

Mohu spát při zapnuté klimatizaci? Nebude mě budit svým hlukem?

Současná moderní zařízení jsou velmi tichá a nevydávají téměř žádný hluk.

Jaká je vhodná teplota místnosti?

Nedoporučujeme nastavovat klimatizaci na teplotu pod 25 °C a také by rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou neměl být vyšší než 6 °C. Například pokud venkovní teplota dosahuje 32 °C, teplota v místnosti by neměla být nižší než 26 °C. Nižší teploty snižují vlhkost prostoru, což vede vysychání sliznic v nose a krku a k příznakům podobným nachlazení.

Během extrémně horkých dnů je přijatelné navýšit teplotní rozdíl, ale maximálně o 10 °C. Tímto přejdete “studenému šoku” (stresu z velkého teplotního rozdílu při přechodu z chladného do horkého prostředí).

Ničí klimatizace ozonovou vrstvu freony?

Ne, od roku 2004 je v Evropě zakázáno prodávat klimatizace obsahující freony.

Jak často provádět servis?

Pro bezproblémový chod a dlouhou životnost vašeho zařízení, je důležité vykonávat servis jednou ročně.

Kolik času zabere instalace jednoho klimatizačního systému?

Ve většině případech k instalaci stačí pouze jeden den. Vše závisí na mnoha faktorech jako počet stěn, kudy prochází potrubí, kde se nachází napájecí okruhy nebo zda jsou volné svorky pro připojení klimatizace.

Musí být klimatizace vždy “krabice zavěšená na stěně”?

Nejčastější variantou zařízení jsou nástěnné jednotky. Existuje však mnoho jiných řešení. Například parapetní jednotky, jež lze nainstalovat u podlahy jako radiátory, dále podstropní jednotky zavěšené u stropu, čímž nezabírají prostor na stěně nebo kanálové jednotky (známé také jako jednotky do podhledu), které jsou na pohled úplně skryté (v podhledu, nebo v technické místnosti – vzduch je rozváděn vzduchovody)

Co znamená hodnota SEER?

Tato hodnota vyjadřuje energetickou účinnost při chlazení. Čím je toto číslo vyšší, tím se zvyšuje úspora energie.

Co to je invertor?

Invertor je technický termín pro elektronický díl použitý v moderních klimatizačních zařízeních. Umožňuje, aby kompresory pracovaly s proměnlivou rychlostí a tím plynule upravovaly dodávaný výkon. Současné moderní invertorované jednotky spotřebují během sezóny o 30-50 % méně elektrické energie.

Co znamená “chladivo” v klimatizaci?

Chlazení místnosti se dosahuje odebíráním tepelné energie z místnosti a jejím prouděním ven. Chladivo je kapalina, která proudí v potrubí zařízení a a přenáší tepelnou energii mezi vnějším a vnitřním prostředím. Používané látky disponují vlastnostmi, díky nimž je proces energeticky efektivní, technologicky možný a současně bezpečný pro uživatele.
Mohu použít jednu venkovní jednotku pro několik vnitřních?
Ano, je to možné díky systému multisplit, kdy je jedna venkovní jednotka připojena na několik (až pět) vnitřních jednotek současně.

Může používání klimatizací způsobit alergie nebo jiná onemocnění?

Ne, řádně udržovaná a používáná klimatizace nezpůsobuje alergie ani onemocnění.

Mohou klimatizace v domě způsobit průvan?

Ve chvíli, kdy doma umístíte klimatizační zařízení, řídíte proudění vzduchu podle své potřeby. Pokud se aktuální teplota přibližuje požadované teplotě, moderní jednotky začínají pracovat v pohotovostním režimu při němž ventilátory běží na minimální výkon. DÍky různým možnostem nastavení se průvanu snadno vyvarujete.

Je klimatizovaný vzduch čistější než vzduch venku?

Standardní klimatizace cirkuje pouze vzduch v místnosti. Současná moderní zařízení bývají vybavena filtry, které vzduch v místnosti čistí. Pokud je jednotka správně udržovaná je klimatizovaný vzduch čistší než běžný vzduch v místnosti. Rozdíl mezi venkovním a klimatizovaným ovzduším se odvíjí od mnoha faktorů jako zdroj a intenzita škodlivin ve vzduchu (průmysl, doprava) a v místnosti – používání chemických a čistících prostředků, syntetických tkanin atd.

Tepelná čerpadla

Jaká je životnost tepelného čerpadla?

Srdcem tepelného čerpadla je kompresor, který však bývá nejvíce namáhán a jeho životnost se pohybuje kolem dvaceti let.

Jak hlučné je tepelné čerpadlo?

Hlučnost tepelného čerpadla se dá přirovnat hlučnosti větší mrazničky.

Co je to topný faktor?

Tepelný faktor znázorňuje poměr topného výkonu a elektrického příkonu tepelného čerpadla. Čím je toto číslo vyšší, tím efektivnější je tepelné čerpadlo.

Co znamená hodnota SEER?

Tato hodnota vyjadřuje energetickou účinnost při chlazení. Čím je toto číslo vyšší, tím se zvyšuje úspora energie.

Co znamená hodnota SCOP?

Tato hodnota nám vyjadřuje koeficient výkonu topení na 1 kW příkonu (spotřebované elektrické energie). Čím vyšší je tato hodnota, tím účinnější je tepelné čerpadlo. Topný faktor SCOP nových tepelných čerpadel se pohybuje v rozmezí 3,4-5,5, což znamená, že tepelné čerpadlo v průměru spotřebuje 1 kWh elektrické energie na to, aby vyrobilo 3,4-5,5 kWh energie.

Jaký objem by měl mít zásobník na užitkovou vodu?

Jedná se o velmi individuální záležitost, vše záleží na vašich požadavcích. Naše zkušenosti z praxe ale ukazují, že pro čtyřčlennou rodinu postačí zásobník s normálním nakládáním o objemu 200 litrů.

Hodí se tepelné čerpadlo pro můj otopný systém?

Ano, pokud je stávají otopná soustava schopna vytopit objekt na požadovanou teplotu, ve chvíli, kdy vstupní teplota vody do otopných těles dosahuje cca 50 °C.

Hodí se tepelné čerpadlo pro otopnou soustavu, nebo spíše pro podlahové vytápění?

Tepelné čerpadlo v obou případech výrazně snižuje náklady na vytápění. Ve spojení s podlahovým topením pracujícím s nižšími teplotami, dosahuje tepelné čerpadlo většího energetického efektu a tím pádem i vyšších úspor nákladů na vytápění.

Kam bych měl umístit výparník? Existují nějaká omezení?

Venkovní jednotka je vybavena ultra tichými ventilátory. Tyto ventilátory však bývají zdrojem specifického aerodynamického hluku. Hlučnost venkovní jednotky lze omezit vhodným umístěním. S tímto umístěním vám rádi poradíme.

Jakou údržbu tepelné čerpadlo vyžaduje?

Tepelné čerpadlo vyžaduje servisní kontrolu jednou za rok.