Servis

Servis prodlouží život vašeho zařízení o několik let

Servis klimatizace

Stejně jako auto, také klimatizace potřebuje pravidelnou péči. Servisem prodloužíte její životnost až o několik let, včas odhalíte případné poruchy a pokud bydlíte na jižní Moravě, máte od nás dopravu zdarma. Servisujeme značky Sinclair, Daikin a Panasonic. Navíc pro naše zákazníky nabízíme zvýhodněné ceny servisu (od 1 200 Kč bez DPH).

Jaké poruchy nejčastěji klimatizace vykazuje?

Klimatizace nejde zapnout

Zkontrolujte, popřípadě vyměňte baterie v dálkovém ovladači klimatizace. Také zkontrolujte napájení klimatizace (jistič). Pokud je vše v pořádku a klimatizace stále nelze zapnout, volejte servisního technika.

Kapání vody z vnitřní jednotky

Příčinou může být ucpaný nebo poškozený odvod kondenzátu, nebo nefungující čerpadlo pro odvod kondenzátu.

Klimatizace vyhazuje elektro jistič

Došlo k poruše elektroinstalace, nebo kompresoru.

Vnitřní jednotka zapáchá

Pravděpodobně se jedná o znečištění filtrů nebo špatný odvod kondenzátu a klimatizaci je potřeba vyčistit. Této závadě se dá předejít pravidelným servisem.

Vnitřní jednotka fouká, ale nechladí

Zkontrolujte správné nastavení (režim chlazení). Pokud je to v pořádku, může jít o příliš malé množství chladiva, nebo o silně znečištěný výměník. Pro odstranění závady je nutné zavolat servisního technika.

V rámci servisu klimatizace poskytujeme tyto úkony

Vnější jednotka

 • Kontrola uchycení kompresoru
 • Kontrola povrchu kompresoru a sběrače chladiva
 • Kontrola povrchu kondenzátoru
 • Kontrola ventilátoru kondenzátoru
 • Vizuální kontrola úniku chladiva
 • Kontrola a dotažení svorek elektroinstalace
 • Kontrola opláštění jednotky
 • Kontrola izolace potrubí

Vnitřní jednotka

 • Kontrola vyčištění filtrů
 • Kontrola povrchu výparníků
 • Kontrola a zkouška odvodu kondenzátu, případně čerpadla kondenzátu
 • Kontrola a dotažení svorek elektroinstalace
 • Kontrola a čištění výparníku
 • Kontrola a zkouška všech funkcí jednotky
 • Měření tlaků chladiva

Servis tepelného čerpadla

Stejně jako ostatní zařízení, tak i tepelná čerpadla potřebují pravidelný servis, kterým prodloužíte jejich životnost až o několik let díky včasnému odhalení závad. Poskytujeme servis pro značky Panasonic a Daikin. Pokud jste z jižní Moravy, získáváte k tomuto úkonu nárok na dopravu zdarma a našim zákazníkům poskytujeme zvýhodněnou cenu (od 1 700 Kč).

Příznaky neznamenající poruchu

Zvuk proudící kapaliny během provozu

Uvnitř jednotky proudí chladící kapalina.

Jednotka po restartu naskočí až po několika minutách

Zpoždění je nastaveno kvůli ochraně kompresoru.

Z venkovní jednotky odchází pára během topení

Na potrubí dochází ke kondenzaci nebo k odpařování vody.

Systém se nemůže okamžitě rozehřát

Pokud je jednotka v provozu od studeného startu, bude chvíli trvat, než se voda ohřeje. Je to dáno podstatou funkce tepelného čerpadla.

Jaké poruchy nejčastěji tepelné čerpadlo vykazuje?

Tepelné čerpadlo nejde zapnout

Zkontrolujte napájení tepelného čerpadla (jistič). Pokud je vše v pořádku a tepelné čerpadlo stále nejde zapnout, zavolejte servisního technika.

Tepelné čerpadlo vyhazuje elektro jistič

Došlo k poruše elektroinstalace, nebo kompresoru.

Tepelné čerpadlo špatně dosahuje požadované teploty

Zkontrolujte správnost nastavené teploty a zda nic nebrání venkovní jednotce (např. závěj sněhu). Pokud je vše v pořádku a tepelné čerpadlo stále netopí, zavolejte servisního technika.

Vysoký tlak chladiva

Příčinou bývá znečištěné sítko otopného systému a omezený průtok vody. Sítko musí vyčistit servisní technik.

Jaké úkony při servisu provádíme?

 • Kontrola obvodu kondenzátu
 • Kontrola tlaku v otopném okruhu
 • Kontrola elektrického zapojení napěťové a regulační části
 • Vizuální kontrola elektrických spojů/konektorů/kabeláže
 • Kontrola funkce vytápění/ohřevu TUV
 • Kontrola nastavení regulace vytápění/TUV a spínacích časů
 • Kontrola vyčištění filtrů
 • Kontrola a zkouška odvodu kondenzátu, případně čerpadla kondenzátu
 • Kontrola a dotažení svorek elektroinstalace
 • Kontrola a čištění výparníku
 • Kontrola a zkouška všech funkcí jednotky
 • Měření tlaků chladiva
 • Kontrola uchycení kompresoru
 • Kontrola povrchu kompresoru a sběrače chladiva
 • Kontrola povrchu kondenzátoru
 • Kontrola ventilátoru kondenzátoru
 • Vizuální kontrola úniku chladiva
 • Kontrola opláštění jednotky
 • Kontrola izolace potrubí

Pošlete nám zprávu