Bezplatná konzultácia

Servis

Nechajte si službu vykonať profesionálmi

Od spracovania dotácie, cez realizáciu až po služby
Dopýtať servis

Tepelné čerpadlá Panasonic a Daikin

Servis tepelných čerpadiel

Tepelné čerpadlá potrebujú pravidelný servis. Včasným odhalením porúch môžete predĺžiť ich životnosť o niekoľko rokov. Vykonávame servis tepelných čerpadiel Panasonic a Daikin.

Úkony

Kontrola kondenzačného okruhu
Kontrola tlaku vo vykurovacom okruhu
Kontrola elektrického pripojenia napäťovej a riadiacej časti
Vizuálna kontrola elektrických pripojení/konektorov/kabeláže
Kontrola funkcie vykurovania/ohrevu teplej vody
Kontrola nastavenia regulácie vykurovania/ohrevu teplej vody a času spínania
Kontrola čistenia filtra
Kontrola a testovanie odvodu kondenzátu alebo čerpadla kondenzátu
Kontrola a dotiahnutie svoriek elektroinštalácie
Kontrola a čistenie výparníkovej špirály
Kontrola a testovanie všetkých funkcií jednotky
Meranie tlaku chladiva
Kontrola upevnenia kompresora
Kontrola povrchov kompresora a zberača chladiva
Kontrola povrchu kondenzátora
Kontrola ventilátora kondenzátora
Vizuálna kontrola úniku chladiva
Kontrola plášťa jednotky
Kontrola izolácie potrubia

Najčastejšie poruchy
+
Tepelné čerpadlo nejde zapnúť
Skontrolujte napájanie tepelného čerpadla (istič). Ak je všetko v poriadku a tepelné čerpadlo sa stále nedá zapnúť, zavolajte servisného technika.
+
Tepelné čerpadlo vypína istič
V elektroinštalácii alebo kompresore je chyba.
+
Tepelné čerpadlo zle dosahuje požadovanú teplotu
Skontrolujte, či je nastavená správna teplota a či vonkajšej jednotke nič nebráni (napr. snehové záveje). Ak je všetko v poriadku a tepelné čerpadlo stále nevykuruje, zavolajte servisného technika.
+
Vysoký tlak chladiva
Príčinou je zvyčajne znečistený filter vykurovacieho systému a obmedzený prietok vody. Sitko musí vyčistiť servisný technik.

Nenašli ste tu riešenie
na váš problém?

Dopýtať servis

Klimatizácia Sinclair, Daikin a Panasonic

Servis klimatizácie

Rovnako ako auto, aj vaša klimatizácia potrebuje pravidelný servis. Predĺžite tak jej životnosť až o niekoľko rokov a včas odhalíte niektoré poruchy. Servisujeme klimatizácie Sinclair, Daikin a Panasonic.

Úkony

Externá jednotka:
Skontrolujte montáž kompresora
Kontrola povrchov kompresora a zberača chladiva
Kontrola povrchu kondenzátora
Kontrola ventilátora kondenzátora
Vizuálna kontrola úniku chladiva
Kontrola a dotiahnutie svoriek elektroinštalácie
Kontrola plášťa jednotky
Kontrola izolácie potrubia

Vnútorná jednotka:
Kontrola čistenia filtra
Kontrola povrchu výparníkov
Kontrola a skúška odvodu kondenzátu alebo čerpadla kondenzátu
Kontrola a dotiahnutie svoriek elektroinštalácie
Kontrola a čistenie výparníka
Kontrola a testovanie všetkých funkcií jednotky
Meranie tlaku chladiva

Najčastejšie poruchy
+
Klimatizácia nejde zapnúť
Skontrolujte alebo vymeňte batérie v diaľkovom ovládači klimatizácie. Skontrolujte aj napájanie klimatizácie (istič). Ak je všetko v poriadku a klimatizáciu stále nemožno zapnúť, zavolajte servisného technika.
+
Vnútorná jednotka zapácha
Pravdepodobne ide o znečistený filter alebo zlý odvod kondenzátu a klimatizáciu je potrebné vyčistiť. Tejto poruche sa dá predísť pravidelným servisom.
+
Vnútorná jednotka fúka, ale nechladí
Skontrolujte správne nastavenie (režim chladenia). Ak je v poriadku, môže ísť o príliš málo chladiva alebo silne znečistený výmenník tepla. Na odstránenie poruchy je potrebné zavolať servisného technika.
+
Kvapanie vody z vnútornej jednotky
Príčinou môže byť upchatý alebo poškodený odtok kondenzátu alebo nesprávne fungujúce čerpadlo na odvod kondenzátu.
+
Klimatizácia vyhadzuje elektro istič
V elektroinštalácii alebo kompresore je chyba.

Nenašli ste tu riešenie
na váš problém?

Dopýtať servis

Dopyt

Požiadajte o nezáväznú konzultáciu a naši pracovníci vás budú kontaktovať
Poptavka (SK)

Kde inštalujeme?

Inteligentné riadenie teploty robíme v Bratislavskom a Trnavskom kraji.