Ušetřete peníze s dotačním programem Nová zelená úsporám

autor: | Úno 25, 2019 | Blog

Přemýšlíte nad tím, jakým způsobem v domácnosti výrazněji ušetřit? V tom případě vás bude určitě zajímat dotační program Nová zelená úsporám.

Státní fond životního prostředí již několikátým rokem rozděluje miliardy korun mezi žadatele, kteří úspěšně splní stanovené podmínky a odborným posudkem prokážou, že jim na dotaci vzniká nárok.

Na co stát dotaci poskytuje?

V rámci snahy o snižování energetické náročnosti budov stát poskytuje dotace na nová tepelná čerpadla (například výměnu starého kotle, nebo elektrického vytápění právě za tepelné čerpadlo), a to všechny jejich druhy:

 • Tepelné čerpadlo voda – voda
 • Tepelné čerpadlo země – voda
 • Tepelné čerpadlo vzduch – voda

Na počáteční investici můžete díky dotaci ušetřit až o 60 % z pořizovací ceny a navíc se vám brzy rychle navrátí vyložené náklady. Tepelné čerpadlo totiž získává energii přímo z venkovního ovzduší/ze země a přijaté teplo pak používá k ohřátí užitkové vody, nebo k vytopení objektu.

Jaká je výše dotace?

Výše dotace dle typu tepelného čerpadla je uvedena v následující tabulce:

Typ tepelného čerpadla Výše podpory
    C.1 se zateplením     C.2 bez zateplení
Tepelné čerpadlo voda – voda    100.000,– Kč          80.000,– Kč
Tepelné čerpadlo země – voda    100.000,– Kč          80.000,– Kč
Tepelné čerpadlo vzduch – voda    75.000,– Kč          60.000,– Kč

 

Jak získám příspěvek na výměnu tepelného čerpadla?

Dotaci může využít každý zájemce, který splní požadované podmínky:

 • Žadatel musí být vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, který je situován v České republice
 • Žadatel může být jak fyzickou, tak právnickou osobou. Dotace z programu Zelená úsporám tedy mohou čerpat i firmy
 • Žadatel musí zůstat vlastníkem nebo spoluvlastníkem domu po celou dobu vyřizování žádosti o podporu (od podání žádosti do vyplacení dotace)
 • Pro získání žádosti C.1 je nutné současně žádat také o dotaci na zateplení domu
 • Pro získání žádosti C.2 je nutné, aby měrná roční potřeba tepla na vytápění rodinného domu EA nepřesahovala 150 kWh.m-2.rok-1

Před samotným podáním žádosti je nutné nechat si zpracovat odborný posudek, který se skládá z projektové dokumentace a z energetického hodnocení budovy. Součástí žádosti je i tzv. krycí list technických parametrů, který doporučujeme vyplnit s energetickým specialistou.

Jak podat online žádost?

Na rozdíl od předchozích let lze letos o dotaci žádat pouze elektronicky a k úspěšnému odeslání je nutné udělat několik kroků:

 1. Prvním krokem je úspěšná registrace na webových stránkách Nová zelená úsporám
 2. Poté musíte vyplnit online elektronickou žádost o podporu
 3. Vyplněnou žádost vytiskněte a spolu s dalšími dokumenty (odborný posudek, krycí list technických parametrů) doručte osobně, nebo poštou do pěti kalendářních dní na některé z pracovišť Státního fondu životního prostředí ČR
 4. Po doručení žádosti má úřad přibližně 3 týdny na její formální a věcnou kontrolu
 5. Pokud je vše v pořádku, obdrží žadatel akceptační dopis, který jej informuje o přijetí žádosti. To trvá přibližně 6 týdnů od odeslání žádosti

Chcete se zapojit do programu Nová zelená úsporám, ale stále si nevíte rady? Zavolejte nám na +420 775 901 710, nebo vyplňte kontaktní formulář na našem webu. Navíc pokud koupíte tepelné čerpadlo u nás, vyřídíme žádost za vás.